Akceptuję i przechodzę do serwisu
Informacje dotyczące danych osobowych ? informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty, podczas kontaktu związanego z zapytaniem dotyczącym oferty, podczas wstępnej rezerwacji nieruchomości lub w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są:
  ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  oraz spółki celowe powołane przez w/w spółkę do realizacji poszczególnych inwestycji:
  - ?Invest-Bud I? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Obrzeżna 11? sp. z o. o. w Warszawie- (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Cedrowa? sp. z o. o. w Warszawie -,(02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Przy Arsenale? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Moja Północna? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ECO 23 sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  dalej wspólnie jako ADO.
  ADO realizują wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotów z Grupy ECO-Classic sp. z o. o. oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty z w/w Grupy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez ADO:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
  • w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą:
  • przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją nieruchomości;
  • przetwarzane i przechowywane w w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;
  • przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą ? przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres rodo@grupa-eco.pl
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  • niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty lub do dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości;
  • w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.
 • Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO ustalili, że:
  • obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  • za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.
  • ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl

Uzgodnienia ADO mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.


Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

2020

Klon wielki jak stadion

13.03.2020

www.warszawa.wyborcza.pl

zobacz więcej >

2018

Czy rynek mieszkaniowy utrzyma szybkie tempo rozwoju?

20.02.2018

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Najemcy szukają większych mieszkań

1.02.2018

www.strefynieruchomosci.pl

zobacz więcej >

ROK 2018: Jakie inwestycje mieszkaniowe i jakie mieszkania zaoferują deweloperzy.

19.01.2018

www.dziennik.lodzki.pl

zobacz więcej >

Jakie inwestycje deweloperzy wprowadzą w 2018 r.?

18.01.2018

www.projektinwestor.pl

zobacz więcej >

Gdzie place zabaw? Inwestycje mieszkaniowe dla rodzin z dziećmi.

3.01.2018

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Deweloperzy spieszą się.

2.01.2018

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Nowe osiedla z wyjątkowymi rozwiązaniami.

2.01.2018

www.dompress.pl

zobacz więcej >

2017

Jakie projekty mieszkaniowe wybierają rodziny z dziećmi

27.12.2017

www.manager.inwestycje.pl

zobacz więcej >

Nowe usługi w gdańskim Wolnym Mieście

21.12.2017

www.cijeurope.com

zobacz więcej >

Wolne Miasto kusi mieszkańców

21.12.2017

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

Trójka w Wolnym Mieście

13.12.2017

www.eurobuild.pl

zobacz więcej >

Jak duże mieszkania oferują na rynku deweloperzy?

2.12.2017

www.hometrendy.pl

zobacz więcej >

Jak duże mieszkania oferują deweloperzy?

29.11.2017

www.manager.inwestycje.pl

zobacz więcej >

Inwestorzy nadal decydują o strukturze rynku.

23.11.2017

www.naszemiasto.pl

zobacz więcej >

Sklep od Dewelopera

9.11.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Jak zmieniły się nowe osiedla

27.10.2017

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Wolne Miasto - Najlepsza inwestycja mieszkaniowa 2017

11.10.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Wolne Miasto wybrane najlepszą inwestycją mieszkaniową Trójmiasta 2017

11.10.2017

www.investmap.pl

zobacz więcej >

Jaki jest wybór mieszkań w gotowych budynkach

9.10.2017

www.telegraf.biz

zobacz więcej >

Osiedle Wolne Miasto okiem mieszkańców

6.10.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Osiedle Wolne Miasto w obiektywie mieszkańców

6.10.2017

www.investmap.pl

zobacz więcej >

Ile kosztują tańsze nowe mieszkania ?

5.10.2017

www.archnews.pl

zobacz więcej >

W jakich cenach są najtańsze nowe mieszkania ?

5.10.2017

www.kurs-na-funta.pl

zobacz więcej >

Trudniej o gotowe mieszkania

26.09.2017

www.forumbiznesu.pl

zobacz więcej >

Coraz trudniej o nowe gotowe mieszkanie

25.09.2017

www.rzeczpospolita.pl

zobacz więcej >

Jaki jest wybór mieszkań w gotowych budynkach

13.09.2017

www.abcnieruchomosci.pl

zobacz więcej >

To były dobre wakacje dla Deweloperów

8.09.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Lato Deweloperów. Czy sprzedaż mieszkań wyhamowała

3.09.2017

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

W okresie wakacji sprzedaż mieszkań nie zwolniła tempa.

31.08.2017

www.budownictwo.abc.com.pl

zobacz więcej >

Jak deweloeperzy oceniają okres wakacyjny ?

31.08.2017

www.komercja24.pl

zobacz więcej >

Czy wakacje były udane dla Deweloperów?

31.08.2017

www.prasoweinfo.pl

zobacz więcej >

Czy wakacje były udane dla Deweloperów?

30.08.2017

www.abcnieruchomosci.pl

zobacz więcej >

Nastolatek idzie do Dewelopera

26.08.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Do wykończenia,czy pod klucz?

25.08.2017

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Mieszkania na sprzedaż. Jak wygląda oferta deweloperów?

17.08.2017

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Można budować w zgodzie z naturą

8.08.2017

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Warszawski Mokotow-Dzielnica marzeń Polaków

7.08.2017

www.biznestuba.pl

zobacz więcej >

Mieszkanie dla Młodych.Dodatkowa pula w tym tygodniu

6.08.2017

www.trojmiasto.pl

zobacz więcej >

Od 2018 r. Cedrowa z lepszą komunikacją z cetrum Gdańska

2.08.2017

www.newseria.png

zobacz więcej >

Dobre sąsiedztwo wpływa na komfort życia , daje poczucie bezpieczeństwa.

1.08.2017

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Ruszyła budowa IV etapu osiedla Wolne Miasto

1.08.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

IV etap Wolnego Miasta już w budowie

31.07.2017

www.projektinwestor.pl

zobacz więcej >

Ruszyła budowa IV etapu osiedla Wolne Miasto w Gdańsku

31.07.2017

www.renews.pl

zobacz więcej >

Gusta coraz bardziej wyrafinowane

25.07.2017

www.pulsbiznesu.pl

zobacz więcej >

Osiedle dla aktywnych

24.07.2017

www.projektinwestor.pl

zobacz więcej >

Osiedle Wolne Miasto. Miejsce do zamieszkania i rekreacji

24.07.2017

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

Nieruchomości w jakich lokalizacjach chcą budować Deweloperzy

24.07.2017

www.propertyjournal.pl

zobacz więcej >

Osiedle (jeszcze bardziej) dla aktywnych

24.07.2017

www.rynekpierwotny.pl

zobacz więcej >

Powstanie nowy wyjazd z Ujeściska. Mniejsze korki z ulicy Cedrowej.

19.07.2017

www.trojmiasto.pl

zobacz więcej >

Banki udzielają większych kredytów na nieruchomości

13.07.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Kredyty pompują rynek mieszkaniowy

13.07.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Od 2018 r. Cedrowa z lepszą komunikacją z cetrum Gdańska

12.07.2017

www.investmap.pl

zobacz więcej >

Nowa Olchowa już za rok

11.07.2017

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Miejsc noclegowych wciąż mało

10.07.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Jak zmienia się metraż mieszkania ?

8.07.2017

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Ulica Cedrowa z lepszą komunikacją z centrum Gdańska

7.07.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Osiedle Wolne Miasto w Gdańsku schodzi jak na pniu

29.06.2017

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

Perełki od deweloperów. Gdzie po apartamenty dla wybrednych ?

29.06.2017

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Wolne Miasto bije rekordy popularności

28.06.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Wolnego Miasta

27.06.2017

www.polscywydarzenia.pl

zobacz więcej >

Perełki w ofertach inwestycji mieszkaniowych

26.06.2017

www.abcnieruchomosci.pl

zobacz więcej >

Ceny kawalerek,ile za jeden pokój od Dewelopera?

25.06.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Tereny zielone są coraz ważniejszym elementem przy wyborze lokum

23.06.2017

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Ile kosztuje kawalerka

23.06.2017

www.gazetafinansowa.pl

zobacz więcej >

Rynek nieruchomości się nasyci za kilkanaście lat

21.06.2017

www.rzeczpospolita.pl

zobacz więcej >

Ile kosztuje kawalerka od Dewelopera

19.06.2017

www.abcnieruchomosci.pl

zobacz więcej >

W cieniu jabłoni, jak w starym ogrodzie

26.05.2017

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Majowa jakość życia-prspolkadot

24.05.2017

www.mrspolka-dot.com

zobacz więcej >

Nowości w ofercie deweloperów

22.05.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Chętni na wykończone metry

15.05.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Ile za mieszkaniowy kompakt ?

8.05.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Wielcy gracze rozpychają się na trójmiejskim rynku mieszkaniowym

24.04.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Wielcy gracze ciągną nad morze

24.04.2017

www.nieruchomosci/rp.pl

zobacz więcej >

ECO-Classic łapie wiatr w żagle

19.04.2017

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

Nowe inwestycje ceny w górę

18.04.2017

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Wyniki sprzedaży mieszkań za I kwartał br. mogą zaskakiwać

18.04.2017

www.budownictwo.abc.com.pl

zobacz więcej >

Gdzie drożeją mieszkania

13.04.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Jak deweloperzy oceniają sprzedaż w I kwartale br.

12.04.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Który deweloper ma w ofercie lokal usługowy

9.04.2017

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Startuje sprzedaż mieszkań w IV etapie Wolnego Miasta

6.04.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

ECO-Classic rozpoczyna sprzedaż mieszkań w IV etapie Wolnego Miasta

6.04.2017

www.encompassme.com

zobacz więcej >

Wolne Miasto pod drzewami

6.04.2017

www.eurobuildcee.com

zobacz więcej >

Wolne Zielone Miasto

6.04.2017

www.gazetamieszkaniowa.pl

zobacz więcej >

Czwarty etap Wolnego Miasta do wzięcia

6.04.2017

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

Rusza IV etap Wolnego Miasta w Gdańsku

6.04.2017

www.renews.pl

zobacz więcej >

Rusza IV etap Wolnego Miasta w Gdańsku

6.04.2017

www.renews.pl

zobacz więcej >

Za ile można kupić lokal handlowy od dewelopera?

5.04.2017

www.dlahandlu.pl

zobacz więcej >

W którym osiedlu kupisz lokal usługowy

5.04.2017

www.inwestycje.pl

zobacz więcej >

Na których osiedlach kupisz sklep albo biuro

5.04.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

W którym osiedlu kupisz lokal usługowy

4.04.2017

www.abcnieruchomosci.pl

zobacz więcej >

Najtańsze mieszkania w ofercie deweloperów

4.04.2017

www.nf.pl

zobacz więcej >

Najtańsze mieszkania w ofercie deweloperów

3.04.2017

www.telegraf.biz

zobacz więcej >

Popyt na mieszkania generuje również duży popyt na grunty

31.03.2017

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Tanio jak od dewelopera ?

23.03.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Najtańsze mieszkania w ofercie deweloperów

22.03.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Czy zielone budownictwo to przyszłość segmentu mieszkaniowego

21.03.2017

www.nf.pl

zobacz więcej >

Czy budownictwo ekologiczne to przyszłość mieszkaniówki ?

1.03.2017

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Czy zielone budownictwo to przyszłość segmentu mieszkaniowego

27.02.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Premiery rynku mieszkaniowego

23.02.2017

www.nf.pl

zobacz więcej >

Deweloperzy wprowadzą na rynek nowe projekty

20.02.2017

www.budownictwo.abc.com.pl

zobacz więcej >

Premiery u deweloperów. Gdzie i u kogo nowe inwestycje

19.02.2017

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Szybko budują Wolne Miasto

17.02.2017

Dziennik Bałtycki

zobacz więcej >

Premiery rynku mieszkaniowego

15.02.2017

www.abcnieruchomosci.pl

zobacz więcej >

Zainteresowanie nieruchomościami inwestycyjnymi wzrasta

13.02.2017

www.budownictwo.abc.com.pl

zobacz więcej >

Inwestycja w mieszkanie na wynajem. Zobacz co mają dla ciebie deweloperzy

11.02.2017

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Jak deweloper buduje dla inwestora

11.02.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Jakie mieszkania oferują deweloperzy na wynajem

10.02.2017

www.bezale.pl

zobacz więcej >

ECO-Classic kończy sprzedaż mieszkań w osiedlu Hubertus

10.02.2017

www.biznes.newseria.pl

zobacz więcej >

ECO-Classic deweloper z wizją

9.02.2017

www.ekspertbudowlany.pl

zobacz więcej >

Osiedle Hubertus hitem ECO-Classic

8.02.2017

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

Mieszkanie pod wynajem

8.02.2017

www.obud.pl

zobacz więcej >

Osiedle Hubertus

8.02.2017

www.rynekpierwotny.pl

zobacz więcej >

MDM-teraz wyścig o pieniądze na 2018

7.02.2017

Dziennik Bałtycki

zobacz więcej >

Gdzie po mieszkanie pod wynajem

7.02.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Osiedle Hubertus sprzedażowym hitem ECO-Classic w Warszawie

7.02.2017

www.dompress.pl

zobacz więcej >

Które osiedla okazały się hitem 2016 roku

7.02.2017

www.nf.pl

zobacz więcej >

Nowe inwestycje: co planują deweloperzy

5.02.2017

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Gdzie kupić mieszkanie w MDM

4.02.2017

www.hometrendy.pl

zobacz więcej >

Rekordowa sprzedaż i dobre rokowania na kolejny rok

3.02.2017

www.nieruchomosci.biz

zobacz więcej >

Jaką strategię przyjęli deweloperzy

1.02.2017

www.abcnieruchomosci.pl

zobacz więcej >

III etap osiedla WM - już 30% sprzedanych mieszkań

1.02.2017

www.investmap.pl

zobacz więcej >

Co planuje deweloper

1.02.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Blisko 30% mieszkań w 3 etapie gdańskiego osiedla Wolne Miasto już sprzedanych

31.01.2017

www.encompassme.com

zobacz więcej >

Wolne Miasto rośnie

31.01.2017

www.eurobuildcee.com

zobacz więcej >

Firmy chcą sprzedawać więcej i więcej

30.01.2017

www.nieruchomosci/rp.pl

zobacz więcej >

ECO-Classic podsumowuje sytuację na rynku mieszkaniowym

30.01.2017

www.encompassme.com

zobacz więcej >

Firmy chcą sprzedawać więcej i więcej

30.01.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Które firmy sprzedały wiecej mieszkań w 2016 roku

30.01.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

Duży desant na pomorski rynek

27.01.2017

www.dziennikbaltycki.pl

zobacz więcej >

Rekordowa sprzedaż i dobre rokowania.ECO-Classic podsumowuje rok 2016

27.01.2017

www.biznes.newseria.pl

zobacz więcej >

ECO-Classic zapowiada nowe projekty

27.01.2017

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

ECO-Classic podsumowuje sytuację na rynku mieszkaniowym

27.01.2017

www.projektinwestor.pl

zobacz więcej >

ECO-Classic zadowolone z wyników i planuje nowe inwestycje

24.01.2017

www.eurobuildcee.com

zobacz więcej >

Które osiedla okazały się hitem 2016 roku?

24.01.2017

www.projektinwestor.pl

zobacz więcej >

Dobry 2016 rok dla ECO-Classic

24.01.2017

www.renews.pl

zobacz więcej >

Mieszkaniowe hity 2016 roku

24.01.2017

www.rp.pl

zobacz więcej >

2016

Od którego dewelopera dostaniemy świąteczny rabat

30.12.2016

www.nf.pl

zobacz więcej >

Od którego dewelopera dostaniemy świąteczny rabat

27.12.2016

www.abcnieruchomosci.pl

zobacz więcej >

Czy padnie rekord sprzedaży nowych mieszkań

21.12.2016

www.nf.pl

zobacz więcej >

W którym osiedlu kupisz mieszkanie w MDM

30.11.2016

www.innews.pl

zobacz więcej >

CHRONMY SIE PRZED CIEMNA STRONA ELEKTRYCZNOSCI

21.09.2016

WWW.BABCIAPOLKA.PL

zobacz więcej >

ILE MIESZKAN SPRZEDAJE SIE NA ETAPIE BUDOWY?

18.09.2016

WWW.PROPERTYJOURNAL.PL

zobacz więcej >

RYNEK PIERWOTNY: SPRZEDAZ NOWYCH MIESZKAN

15.09.2016

WWW.RP.PL

zobacz więcej >

CZY DEWELOPERZY ZALICZAJA LATO DO UDANYCH

15.09.2016

WWW.FORUMBIZNESU.PL

zobacz więcej >

CZY DEWELOPERZY ZALICZAJA LATO DO UDANYCH

15.09.2016

WWW.PROPERTYJOURNAL.PL

zobacz więcej >

CZY LATO TO DOBRY MOMENT NA KUPNO MIESZKANIA?

14.09.2016

WWW.NIERUCHOMOSCI.EGOSPODARKA.PL

zobacz więcej >

WIELKIE OSIEDLE MIESZKANIOWE POWSTANIE NA GRANICY MOKOTOWA Z URSYNOWEM

10.09.2016

WWW.WIADOMOSCI.COM

zobacz więcej >

Ile mieszkań sprzedaje się na etapie budowy?

9.09.2016

GAZETA FINANSOWA

zobacz więcej >

APARTAMENTY I MIESZKANIA OSIEDLA HUBERTUS POD OPIEKA CONCIERGE

7.09.2016

WWW.HOUSEMARKET.PL

zobacz więcej >

SONDA. ILE MIESZKAN SPRZEDAJE SIE NA ETAPIE BUDOWY.

6.09.2016

WWW.NF.PL

zobacz więcej >

DEWELOPERZY SPRZEDAJA NAWET 90 PROC. MIESZKAN NA ETAPIE BUDOWY

5.09.2016

WWW.BUDOWNICTWO.ABC.COM.PL

zobacz więcej >

RYNEK PIERWOTNY: SPRZEDAZ NOWYCH MIESZKAN

2.09.2016

WWW.RP.PL

zobacz więcej >

Kto kupuje nowe mieszkania?

2.09.2016

GAZETA FINANSOWA

zobacz więcej >

CZY NOWE MIESZKANIA SPRZEDAJA SIE JUZ NA ETAPIE BUDOWY?

1.09.2016

WWW.NIERUCHOMOSCI.EGOSPODARKA.PL

zobacz więcej >

TRIO APARTAMENTY GWARANTUJA WSPANIAŁY WIDOK

22.08.2016

WWW.HOUSEMARKET.PL

zobacz więcej >

MIASTECZKO OD ECO-CLASSIC

19.08.2016

METROCAFE.PL

zobacz więcej >

Hubertus gotowy

16.08.2016

RZECZPOSPOLITA

zobacz więcej >

RYNEK PIERWOTNY: NOWE OSIEDLA

14.08.2016

WWW.RP.PL

zobacz więcej >

Kolejny budynek w Hubertusie

12.08.2016

METROCAFE.PL

zobacz więcej >

MAŁE MIASTECZKO NA MOKOTOWIE OD ECO-CLASSIC GOTOWE.

10.08.2016

WWW.RYNEKPIERWOTNY.PL

zobacz więcej >

DEWELOPER ZAKONCZYŁ BUDOWE VI ETAPU OSIEDLA HUBERTUS.

10.08.2016

WWW.NOWAWARSZAWA.PL

zobacz więcej >

ECO-CLASSIC ZAKONCZYŁO BUDOWE OSIEDLA HUBERTUS

10.08.2016

WWW.HOUSEMARKET.PL

zobacz więcej >

MIASTECZKO NA MOKOTOWIE OD ECO-CLASSIC GOTOWE

10.08.2016

WWW.DOMPRESS.PL

zobacz więcej >

Deweloperzy chcą pobić kolejny rekord

8.08.2016

Parkiet

zobacz więcej >

JAKOSC OD ECO-CLASSIC. OSIEDLE WOLNE MIASTO NAJLEPSZA INWESTYCJA W RANKINGU RYNKU PIERWOTNEGO.

4.08.2016

www.investmap.pl

zobacz więcej >

WOLNE MIASTO - NAJLEPSZA INWESTYCJA

2.08.2016

www.gwe24.pl

zobacz więcej >

Wakacje na placu budowy

29.07.2016

POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI (Gazeta Dewelopera)

zobacz więcej >

Dwa pokoje to dzisiaj za mało? Popyt na większe mieszkania

26.07.2016

POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI

zobacz więcej >

Wiele etapów, wiele wyzwań

26.07.2016

PULS BIZNESU

zobacz więcej >

Są chętni na dziury w ziemi

13.07.2016

www.zw.com.pl

zobacz więcej >

WYKONCZENIE POD KLUCZ. U KTÓREGO DEWELOPERA I ZA ILE?

12.07.2016

www.dom.trojmiasto.pl

zobacz więcej >

Znów są chętni na dziury w ziemi

11.07.2016

RZECZPOSPOLITA (Nieruchomości Mieszkaniowe)

zobacz więcej >

Jak dużo będą budować deweloperzy

27.06.2016

RZECZPOSPOLITA (Nieruchomości)

zobacz więcej >

STARE DĘBY W WOLNYM MIEŚCIE

23.06.2016

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

Ile gotowych mieszkań mają

17.06.2016

GAZETA FINANSOWA

zobacz więcej >

APARTAMENTY I SEGMENT PREMIUM ? SONDA WSRÓD DEWELOPERÓW

16.06.2016

www.komercja24.pl

zobacz więcej >

LUKSUSOWE LOKUM OD DEWELOPERA

15.06.2016

www.manager.inwestycje.pl

zobacz więcej >

CHRONMY SIE PRZED CIEMNA STRONA ELEKTRYCZNOSCI

13.06.2016

www.dobra-mama.pl

zobacz więcej >

DNI OTWARTE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH. ATRAKCJE W CZERWCU

10.06.2016

www.dom.trojmiasto.pl

zobacz więcej >

ILE GOTOWYCH MIESZKAN MAJA DEWELOPERZY

8.06.2016

www.manager.inwestycje.pl

zobacz więcej >

Pod klucz: Wolne Miasto z wykończeniem

6.06.2016

RZECZPOSPOLITA (Nieruchomości)

zobacz więcej >

Wolne Miasto enters third stage

1.06.2016

EUROBUILD CEE

zobacz więcej >

Wolne Miasto po raz trzeci

1.06.2016

EUROBUILD CEE

zobacz więcej >

Lokum w Wolnym Mieście

30.05.2016

RZECZPOSPOLITA (Nieruchomości)

zobacz więcej >

SUROWE CZY ?POD KLUCZ?? W WOLNYM MIESCIE ROSNIE ZAINTERESOWANIE MIESZKANIAMI GOTOWYMI.

30.05.2016

www.rynekpierwotny.pl

zobacz więcej >

Surowe czy wykończone

27.05.2016

POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI (Gazeta Dewelopera)

zobacz więcej >

Państwo na pomoc kupującym mieszkania wydaje rocznie prawie 1,3 miliarda złotych

17.05.2016

POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI

zobacz więcej >

Na którym ze swoich osiedli chcieliby mieszkać szefowie firm?

16.05.2016

RZECZPOSPOLITA (Nieruchomości)

zobacz więcej >

NOWE TECHNOLOGIE CHRONMY SIE PRZED CIEMNA STRONA ELEKTRYCZNOSCI

14.05.2016

WWW.PROPERTYJOURNAL.PL

zobacz więcej >

ZAMIESZKAĆ W PARKU, TUZ PRZY SADZIE...

11.05.2016

www.manager.inwestycje.pl

zobacz więcej >

Wolne Miasto po raz trzeci

10.05.2016

www.eurobuilcee.com

zobacz więcej >

NOWY ETAP WOLNEGO MIASTA DOSTĘPNY W MDM. ECO-CLASSIC STARTUJE ZE SPRZEDAŻĄ

10.05.2016

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

ECO-CLASSIC ROZPOCZYNA SPRZEDAZ MIESZKAN W III ETAPIE OSIEDLA WOLNE MIASTO

10.05.2016

www.prnews.pl

zobacz więcej >

III ETAP OSIEDLA WOLNE MIASTO W GDAŃSKU

10.05.2016

www.renews.pl

zobacz więcej >

ECO-Classic zaczyna budowę trzeciego etapu Wolnego Miasta

27.04.2016

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

Rynek zielonego budownictwa cały czas się rozwija. Również w Polsce

25.04.2016

www.portalkomunalny.pl

zobacz więcej >

Nie ma dopłat, ceny mogą spaść

12.04.2016

RZECZPOSPOLITA (Życie Pomorza)

zobacz więcej >

Deweloperzy sprzedają bardzo dużo

11.04.2016

RZECZPOSPOLITA Warszawa (Nieruchomości)

zobacz więcej >

Pierwszy kwartał za nami - co dalej?

8.04.2016

www.magazynfakty.pl

zobacz więcej >

Ku zielonej przyszłości

1.04.2016

Zieleń miejska

zobacz więcej >

Wypowiedź Zuzanny Kordzi

22.03.2016

POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI

zobacz więcej >

Inwestycje 2016 Lewobrzeżna Warszawa

18.03.2016

METROCAFE.PL

zobacz więcej >

EKRAN NOEM DO ELIMINACJI SZKODLIWEGO POLA ELEKTRYCZNEGO

9.03.2016

www.ekspertbudowlany.pl

zobacz więcej >

KLIENCI WYBIERAJA MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH LOKALIZACJACH

4.03.2016

www.budownictwo.abc.com.pl

zobacz więcej >

HUBERTUS VI. MIESZKANIE ZRÓWNOWAŻONE.

1.03.2016

www.rynekpierwotny.pl

zobacz więcej >

Co z cenami - rosną czy spadają?

26.02.2016

POLSKA DZIENNIK BALTYCKI

zobacz więcej >

Dobra forma

19.02.2016

GAZETA FINANSOWA

zobacz więcej >

HUBERTUS VI. MIESZKANIE ZRÓWNOWAZONE.

19.02.2016

WWW.CEO.COM.PL

zobacz więcej >

Chętni na nowe mieszkania

8.02.2016

RZECZPOSPOLITA WARSZAWA

zobacz więcej >

Czego oczekują klienci inwestycji mieszkaniowych?

29.01.2016

GAZETA FINANSOWA

zobacz więcej >

Nowe inwestycje na rynku: czy będą promocyjne ceny?

19.01.2016

POLSKA__DZIENNIK_BALTYCKI

zobacz więcej >

Basen na tarasie i minigolf

18.01.2016

rp.pl

zobacz więcej >

ECO-Classic chroni mieszkańców przed niewidzialnym zagrożeniem

13.01.2016

WWW.RYNEKPIERWOTNY.PL

zobacz więcej >

Apartamenty w warszawie - przykład nowoczesnej polskiej architektury

12.01.2016

WWW.NAJLEPSZEDOMY.PL

zobacz więcej >

Eco - classic o planach na 2016 rok

8.01.2016

WWW.THECITY.COM.PL

zobacz więcej >

Nowy rok - nowe wyzwania

7.01.2016

manager.inwestycje.pl

zobacz więcej >

Eco-classic celuje w kompleksowe projekty

5.01.2016

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

Apartamenty Hubertus z pozwoleniem na użytkowanie

3.01.2016

www.propertyjournal.pl

zobacz więcej >

2015

Eco - classic dołacza do PZFD

29.12.2015

www.thecity.com.pl

zobacz więcej >

Hubertus 5a z pozwoleniem na uzytkowanie

18.12.2015

WWW.EUROBUILDCEE.COM

zobacz więcej >

Mieszkania w chmurach

16.12.2015

GAZETA WYBORCZA (DOM)

zobacz więcej >

Gdzie szukać luksusu?

8.12.2015

POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI (Gratka Nieruchomosci)

zobacz więcej >

Miasta i ich największe inwestycje

1.12.2015

BUILDER

zobacz więcej >

Gdańskie waterfronty

26.11.2015

GAZETA WYBORCZA (Gda?sk)

zobacz więcej >

Concierge - czy w polsce spełnia swa role?

24.11.2015

www.manager.inwestycje.pl

zobacz więcej >

Nowe mieszkania: gdzie zamieszkasz od reki?

19.11.2015

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Luksus, widoki i inteligentne wideo

31.10.2015

GAZETA WYBORCZA

zobacz więcej >

Mieszkania i apartamenty od eco-classic

30.10.2015

www.housemarket.pl

zobacz więcej >

Gdzie po mieszkaniowy luksus

21.10.2015

www.www4.rp.pl

zobacz więcej >

Gdzie po mieszkaniowy luksus

21.10.2015

www.www4.rp.pl

zobacz więcej >

Osiedle dobre do wicia gniazda w każdym wieku, czyli age-friendly

9.10.2015

POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA

zobacz więcej >

Wolne Miasto nie tylko dla młodych

6.10.2015

POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI

zobacz więcej >

Budownictwo coraz bardziej odpowiedzialne

1.10.2015

GENTLEMAN

zobacz więcej >

Mdm sprzedaje, ale nie zdominuje rynku

1.10.2015

HOME & MARKET

zobacz więcej >

Lokal z

16.06.2015

PULS BIZNESU

zobacz więcej >

Gotowe mieszkania

9.06.2015

POLSKA - DZIENNIK BA?TYCKI (Dom Gratka)

zobacz więcej >

Obalania rynkowych mitów ciąg dalszy

29.05.2015

POLSKA - DZIENNIK BA?TYCKI (Gazeta Dewelopera)

zobacz więcej >

To perspektywiczna inwestycja i markowa oferta

12.05.2015

POLSKA - DZIENNIK BA?TYCKI (Dom Gratka)

zobacz więcej >

Trendy na rynku mieszkaniowym

1.05.2015

GENTLEMAN

zobacz więcej >

Mieszkanie zamiast lokaty

29.04.2015

www.ekonomia.rp.pl

zobacz więcej >

Jak cię urządzi deweloper

20.04.2015

www.ekonomia.rp.pl

zobacz więcej >

Wieżowlec na Polskim Haku

18.03.2015

GAZETA WYBORCZA - TRÓJMIASTO

zobacz więcej >

Warszawa: wyjątkowy rynek

27.02.2015

RZECZPOSPOLITA - WARSZAWA

zobacz więcej >

Nowe, ale gotowe

22.01.2015

POLSKA - DZIENNIK BA?TYCKI

zobacz więcej >

2014

Jak się pławimy w luksusach

15.11.2014

GAZETA WYBORCZA

zobacz więcej >

Liderzy wsrod Deweloperów

1.11.2014

BUILDER

zobacz więcej >

Mokotów. Wymarzona zielona dzielnica

20.10.2014

GAZETA WYBORCZA - WARSZAWA (M2. Mieszkania. Domy. Apartamenty)

zobacz więcej >

Prestigious Addresses in Demand

1.09.2014

THE WARSAW VOICE

zobacz więcej >

Hubertus po raz ostatni

10.07.2014

eurobuild

zobacz więcej >

Mieszkaniowa enklawa na finiszu

9.07.2014

GAZETA WYBORCZA - WARSZAWA (DOM)

zobacz więcej >

Dyktatura m ilus: nskich

14.06.2014

POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI (DODATEK)

zobacz więcej >

Place zabaw dla dzieci

4.06.2014

metromsn.gazeta.pl

zobacz więcej >

Living in Luxury

1.05.2014

THE WARSAW VOICE

zobacz więcej >

Służewiec do mieszkania

5.02.2014

GAZETA WYBORCZA - WARSZAWA (DOM)

zobacz więcej >

Swiat eco wolny od elektrosmogu

17.01.2014

www.budownictwopolskie.pl

zobacz więcej >

2013

Zieleń przeliczona na złote

31.12.2013

DZIENNIK BAŁTYCKI

zobacz więcej >

Deweloperzy rezerwują

17.12.2013

POLSKA - DZIENNIK BA?TYCKI (Dom Gratka)

zobacz więcej >

Firma Przyjazna Sztuce

1.09.2013

ART & BUSINESS

zobacz więcej >

Nagrody dla deweloperów

19.07.2013

GAZETA WYBORCZA - TRÓJMIASTO (DODATEK)

zobacz więcej >

Z ptakami za oknem

19.04.2013

POLSKA - DZIENNIK BA?TYCKI (Gazeta Dewelopera)

zobacz więcej >

Klient docenia produkt

24.03.2013

www.porady.domiporta.pl

zobacz więcej >

Dobrze zaplanowane

1.03.2013

M JAK MIESZKANIE

zobacz więcej >

Ogród w mieście

7.02.2013

POLSKA - DZIENNIK BA?TYCKI (DODATEK)

zobacz więcej >

2012

Granice? Tylko wyobraźni

1.12.2012

forbes.pl

zobacz więcej >

Raport Specjalny: Home&Market, Gentleman, Gazeta Finansowa

1.09.2012

GENTLEMAN

zobacz więcej >

Warszawa jest piekna! Tak wyglada na waszych zdjeciach

14.08.2012

www.warszawa.gazeta.pl

zobacz więcej >

Top 50 Since the Crisis - CEE's Top Residential Developers: 2008 - 2012

1.04.2012

CIJ

zobacz więcej >

2011

Apartamenty kepa redłowska

14.12.2011

www.nieruchomosci.egospodarka.pl

zobacz więcej >

Wyjątkowa inwestycja

1.12.2011

homexclusice.pl

zobacz więcej >

Ustawa deweloperska za 5 miesiecy. Kupujacy bedzie bezpieczniejszy

10.11.2011

www.dom.trojmiasto.pl

zobacz więcej >

Inwestycje budowlane w warszawie - powstaje miejsce jakiego jeszcze w Warszawie nie było

5.07.2011

www.budnet.pl

zobacz więcej >

Jak osiągnąć 100% wydajności

1.02.2011

topbuilder

zobacz więcej >

Gwiazdy kochają nieruchomości

1.02.2011

 gazetadom.pl

zobacz więcej >

Top 50 Residential Developers

1.02.2011

CIJ

zobacz więcej >

2010

Strefa VIP

2.12.2010

businessclass

zobacz więcej >

Luksus niejedno ma imię

1.12.2010

buisinessclass

zobacz więcej >

All Inclusive

1.11.2010

lookandlife

zobacz więcej >

Luxury Apartments Few and Far Between

4.02.2010

www.warsawvoice.pl

zobacz więcej >

Najbardziej atrakcyjne warszawskie inwestycje 2010

29.01.2010

/www.gf24.pl

zobacz więcej >

2009

Trio inspiracje: Sztuka promocji

1.12.2009

businessclass.pl

zobacz więcej >

Promocja przez sztukę

1.09.2009

Nieruchomosci.pb.pl

zobacz więcej >

Srebrny jubileusz Grupy Eco

22.04.2009

www.rnw.pl

zobacz więcej >

Inspiration at Trio

14.04.2009

www.warsawvoice.pl

zobacz więcej >