Akceptuję i przechodzę do serwisu
Informacje dotyczące danych osobowych ? informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty, podczas kontaktu związanego z zapytaniem dotyczącym oferty, podczas wstępnej rezerwacji nieruchomości lub w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są:
  ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  oraz spółki celowe powołane przez w/w spółkę do realizacji poszczególnych inwestycji:
  - ?Invest-Bud I? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Obrzeżna 11? sp. z o. o. w Warszawie- (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Cedrowa? sp. z o. o. w Warszawie -,(02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Przy Arsenale? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Moja Północna? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ECO 23 sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  dalej wspólnie jako ADO.
  ADO realizują wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotów z Grupy ECO-Classic sp. z o. o. oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty z w/w Grupy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez ADO:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
  • w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą:
  • przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją nieruchomości;
  • przetwarzane i przechowywane w w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;
  • przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą ? przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres rodo@grupa-eco.pl
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  • niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty lub do dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości;
  • w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.
 • Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO ustalili, że:
  • obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  • za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.
  • ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl

Uzgodnienia ADO mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.


Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Jesteśmy pionierem rynku apartamentowego Warszawie

Jesteśmy pionierem rynku apartamentowego Warszawie

Zrealizowane przez nas rezydencje „Pod Orłem” przy metrze Wilanowska, czy „Merliniego” przy kompleksie basenów Warszawianka, były pierwszymi w Warszawie prawdziwie apartamentowymi budynkami z luksusowo wykończonymi częściami wspólnymi, centralną recepcją, ponadprzeciętnej wielkości apartamentami i penthouseami, czy basenem zlokalizowanym w budynku.

Inne prestiżowe obiekty mieszkaniowe zrealizowane przez ECO-Classic to „Rezydencja Południowa”, „Rezydencja Canaletto” czy luksusowe „TRIO Apartamenty” w samym sercu Warszawy.

Działalność ECO-Classic to nie tylko elitarne apartamentowce. W naszym portfolio są też duże, eleganckie i zrealizowane z myślą o komforcie rodzin, inwestycje jak wybudowane na Mokotowie zespoły mieszkaniowe „Bobrowiecka 3” i „Czerska18”, oraz inspirowane klimatem małych miasteczek osiedle „Hubertus” , zlokalizowane w sąsiedztwie nowej biurowej części Warszawy na Służewcu.

Wiele naszych inwestycji stało się inspiracją dla rozwoju rejonu, w którym powstały. Byliśmy pierwszym deweloperem, który rozpoczął inwestycję mieszkaniową na warszawskim Służewcu biurowym. Realizację wielu następnych zapoczątkowały nasze inwestycje na ul. Bobrowieckiej czy TRIO apartamenty przy ul. Stawki 2 A w Warszawie.

Przy Arsenale

Warszawa, ul. Aleja Solidarności 60 B

Zakończenie budowy: 2021 r.

Projekt „Przy Arsenale”powstał w samym sercu Warszawy, w sąsiedztwie najważniejszych zabytkowych obiektów: Zamku Królewskiego, Starego Miasta czy Arsenału Królewskiego przy ul. Długiej.
Apartamentowiec składa się z dwóch części: kameralnej - wysokiej, z zaledwie 40 apartamentami oraz części niskiej, w której znajdują się jedynie 1 i 2-pokojowe lokale.  Do każdej z części budynku prowadzą osobne wejścia z reprezentacyjnymi holami w standardzie odpowiadającym klasie budynku: ekskluzywnym wykończeniem, recepcją i 4 windami renomowanego producenta. Z apartamentów na wyższych piętrach rozpościera się szeroka panorama Warszawy, zaś mniejsze lokale idealnie odpowiadają na potrzeby aktywnych i często podróżujących osób, które cenią sobie posiadanie niewielkiego mieszkania w centrum europejskiej stolicy.

 

20210620-ECO-016.jpg 20210621-ECO-407.jpg 20210621-ECO-419.jpg 20210621-ECO-391.jpg 20210621-ECO-374.jpg 20210621-ECO-466.jpg MG_0103_copy.jpg MG_0217_copy.jpg MG_0190.jpg MG_0142_copy.jpg MG_0150_copy.jpg
wm1.jpg wm2.jpg wm5.png wm6.jpg wm7.jpg Lot_ptaka_EVI_003.jpg

Wolne Miasto - Gdańsk

Gdańsk, ul. Cedrowa 

Zakończenie budowy: VI etap 2023 r.

Osiedle Wolne Miasto zaprojektowane zostało na kształt tradycyjnego, pełnego zieleni miasteczka, z czytelnym układem wewnętrznych uliczek, reprezentacyjną aleją główną i placem miejskim, w taki sposób, by jak największą ilość zastanego krajobrazu z jego łagodnymi pagórkami, łąkami i starym sadem ocalić i wkomponować w planowaną inwestycję. Osiedle składa z ośmiu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych dostosowanymi wysokościowo do pagórkowatego ukształtowania ternu. W zaprojektowanym układzie znajduje się ok.1200 mieszkań co nadaje zespołowi rangę samodzielnego osiedla.    

Budynki to niska 3 piętrowa zabudowa z reprezentacyjnymi holami oraz funkcjonalnymi, przestrzennymi mieszkaniami o  wysokości  2,70 m. Głównym motywem powtarzanym we wszystkich budynkach są ptaki. Każdy budynek ma swoją nazwę, którą jest gatunek lokalnego ptaka. Także we wnętrzach umieszczone są  fotografie wielu gatunków ptaków.  

Przyjęta zasada kompozycyjno-funkcjonalna w zakresie komunikacji stwarza czytelny układ ciągów pieszych i ciągów do niego prostopadłych przebiegających pomiędzy skrzydłami  budynków a łączącymi główną oś z wejściami do klatek schodowych i doprowadzającymi ciągami pieszymi do ulic i parkingów. Zaprojektowany układ urbanistyczny pozwala na czytelne rozmieszczenie funkcji w obrębie osiedla. Funkcje usługowe zostały zaprojektowane w parterach poszczególnych etapów wzdłuż głównego ciągu pieszego i głównego placu miejskiego. Przyjęty układ zabudowy pozwala na optymalne jej dostosowanie do wymagającej, naturalnej rzeźby terenu w obszarze inwestycji.

Hubertus

Warszawa, przy ul. Obrzeżnej

Zakończenie budowy: 2016 r.

Osiedle zostało zaprojektowane jako jedno założenie urbanistyczne, w którym główną oś stanowi szeroki pasaż wzdłuż którego zostały usytuowane budynki. Te posadowione wzdłuż ul. Obrzeżnej mają od 4 do 6 pięter, korespondując w ten sposób wysokością z niską zabudową istniejącą po drugiej stronie ul. Obrzeżnej. Budynki znajdujące się po przeciwnej stronie osi założenia urbanistycznego mają od 6 do 10 pięter z najwyższą częścią w południowo zachodnim narożniku działki. Niższe budynki zostały wybudowane na kształcie zbliżonym do kwadratu, dwa wyższe wzniesiono w linii prostej.

Osiedle zostało zrealizowane w sześciu etapach.
Kompleks mieszkalny Hubertus składa się z siedmiu budynków o łącznej liczbie 1 109 lokali mieszkalnych.
W każdym z etapów dostępne były mieszkania różnych typów i wielkości, od 1 do 5 pokojowych.

hub3.jpg hub2_.jpg 1244441766010440-20160910-Hubertus-395.jpg 20160907-Hubertus-263.jpg 20150625_WJF_6425_ed.jpg
Trio_01.jpg Trio_02.jpg Trio_03.jpg Trio_04.jpg Trio_07.jpg TRIO-01-2014.jpg TRIO-08-2014.jpg TRIO-11-2014.jpg hol_1duzy.jpg hol_2_duzy.jpg

TRIO Apartamenty

Warszawa, ul. Stawki 2 A

Zakończenie budowy: 1 kwartał 2010 r.

 

TRIO Apartamenty to jedna z najbardziej prestiżowych, warszawskich inwestycji. Wyróżnia ją charakterystyczna, trójkątna bryła i wspaniały widok na panoramę Warszawy. Dzięki atrakcyjnej śródmiejskiej lokalizacji oraz sąsiedztwu centrów biznesowo-konferencyjnych, ambasad i jednego z najpiękniejszych europejskich parków- ogrodu Krasińskich przyciąga koneserów miejskiego, komfortowego stylu życia  oraz przedsiębiorców, poszukujących luksusowych warunków dla swoich firm.

Apartamenty TRIO są zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, w tym m.in. Best Residential Development 2010 i TOP Builder.

Apartamenty Kępa Redłowska

Gdynia, Redłowo, ul. Powstania Styczniowego 18-26

Zakończenie budowy – lipiec 2010 r.

Kameralny zespół apartamentowy tworzy pięć budynków. Ich kształt architektoniczny został w dużym stopniu zdeterminowany naturalną i bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Różnica pomiędzy punktem położonym najwyżej (Wzgórze Parkowe), a punktem najniższym wynosi około 12 metrów. Wzgórze Parkowe jako obszar o szczególnych walorach widokowych, krajobrazowych i przyrodniczych jest  wyjątkowym ogrodem i miejscem wypoczynku mieszkańców.

Redlowo_01_m.jpg Redlowo_02_m.jpg Redlowo_27_m.jpg Redlowo_32.jpg Redlowo_04.jpg balia_.PNG
Bobrowiecka_02_m.jpg Bobrowiecka.PNG

Bobrowiecka

ul. Bobrowiecka, 00-728 Warszawa

Rozpoczęcie budowy: 2006 r.
Termin realizacji: 3 kw. 2008 r.

"Bobrowiecka 3" to kolejny wybudowany na Dolnym Mokotowie nowoczesny zespół mieszkalny z 510 mieszkaniami i lokalami usługowymi. Usytuowanie inwestycji przy ulicy Bobrowieckiej nie tylko zapewnia mieszkańcom swobodną i szybką komunikację z wszystkimi dzielnicami Warszawy, ale także, przy jednoczesnym odizolowaniu budynku od ruchliwych arterii, zapewnia komfort mieszkania, chroniąc przed hałasem i pozwalając mieszkać w ciszy i spokoju.

Lokalizacja ta jest także bardzo atrakcyjna dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Walorem mieszkań jest bliskość mokotowskich parków, rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, licznych tras rowerowych oraz Parku Wodnego „Warszawianka”. 

Czerska 18

Warszawa, ul. Czerska 18

Zakończenie budowy: 3 kw. 2005 r.

"Czerska 18" to nowoczesny zespół mieszkaniowy na Dolnym Mokotowie. Projekt cechuje kaskadowa zabudowa (od 4 do 10 pięter) oraz szczególna dbałość o detale architektoniczne. Na strzeżonym, zamkniętym osiedlu z wewnętrznym zielonym dziedzińcem i wygodnym podziemnym garażem, powstało 450 nowych mieszkań o zróżnicowanych funkcjonalnych przestrzeniach. "Czerska 18" to kolejna przyjazna rodzinom, mieszkaniowo - apartamentowa,  warszawska inwestycja ECO Classic. 

Czerska_01_m.jpg Czerska_10_m.jpg czerska2.PNG czerska1.PNG czerska.PNG
Apartamenty_PO_06_m.jpg Apartamenty_PO_01_m.jpg Apartamenty_PO_09_m.jpg

Apartamenty Przyorle

Warszawa, ul. Bukowińska 22 A

Zakończenie budowy: 3 kw. 2004 r.

„Apartamenty Przyorle” to kolejna inwestycja zlokalizowana na warszawskim Mokotowie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra „Wilanowska”. W inwestycji znalazło się sto mieszkań i apartamentów o zróżnicowanej powierzchni. Na parterze działają liczne lokale usługowe i handlowe. Wygodę i bezpieczeństwo zapewnia mieszkańcom eleganckie lobby z centralną recepcją połączoną z hallami windowymi.

Kliwer ? budynek biurowy

Warszawa, ul. Bukowińska 22 B

Zakończenie budowy: 2 kw. 2004

Budynek został zaprojektowany jako kontynuacja części mieszkalnej, czyli „Apartamentów Przyorle”. Kliwer to synonim wysokiej jakości na rynku powierzchni biurowych w Warszawie. Świetnie zlokalizowany i interesująco zaprojektowany elegancki biurowiec o charakterystycznej, dynamicznej sylwetce oferuje ponad 6000 m2 komfortowej powierzchni biurowej położonej na XII, dobrze doświetlonych światłem dziennym,  kondygnacjach. 

Kliwer_01_m.jpg Kliwer_04_m.jpg kliwer3.PNG kliwer2.PNG kliwer.PNG
merliniego.PNG MerliniegoMieszk_06_m.jpg merliniego1.PNG MerliniegoMieszk_05_m.jpg

Rezydencja Merliniego

Warszawa, ul. Merliniego 5

Zakończenie budowy: 2 kw. 2003 r.

„Rezydencja Merliniego” to jeden z najbardziej ekskluzywnych budynków apartamentowych w Warszawie. Mieści się w nim jedynie 35 mieszkań. Na parterze budynku znajduje się stanowisko ochrony i monitoringu obiektu, zaś na najwyższych kondygnacjach - apartamenty z tarasami i ogrodami zimowymi.
Wybudowane w sercu starego Mokotowa Apartamenty Merliniego, swoją architekturą nawiązują do najwybitniejszych osiągnięć okresu międzywojennego i stanowią kwintesencję najlepszych cech budownictwa tamtego okresu. Charakterystyczna fasada harmonijnie łączy dostojną elegancję kamiennych okładzin z piaskowca, mahoniowej stolarki z nowoczesnym charakterem stali nierdzewnej i aluminium. 

Merlini ? część biurowa

Warszawa, ul. Merliniego 5

Zakończenie budowy: 2 kw. 2003 r.

Merlini to pierwszy projekt biurowy, zrealizowany w Warszawie przez ECO-Classic. Budynek znajduje się przy głównej osi komunikacyjnej Warszawy - ul. Puławskiej, co gwarantuje najemcom doskonałą dostępność komunikacyjną oraz znakomitą ekspozycję dla siedziby i marki firmy.
W tej niezwykłej lokalizacji swoją siedzibę znalazły firmy ceniące prestiż wyjątkowego miejsca, unikatowy charakter architektury oraz funkcjonalność rozwiązań przestrzennych i technicznych. 

merlini.PNG merlini2.PNG merlini3.PNG MerliniegoBiura_04_m.jpg MerliniegoBiura_09_m.jpg
RezPoludniowa_01_m.jpg RezPoludniowa_06_m.jpg poludniowa1.PNG poludniowa.PNG

Rezydencja Południowa

Warszawa, ul.Wąwozowa 20

Zakończenie budowy: 2 kw. 2002 r.

„Rezydencja Południowa" to budynek z 230 mieszkaniami, który powstał w sąsiedztwie zielonych terenów Lasu Kabackiego i Rezerwatu Parku Natolińskiego. Mieszkańcy inwestycji mają do dyspozycji zespół basenowy, w którym do uzdatniania wody użyta jest sól morska. Kolejnym ważnym atutem jest szybka i sprawna komunikacja z centrum Warszawy, którą zapewnia stołeczne metro.
Na parterach i częściowo na pierwszej kondygnacji znajdują się lokale użytkowe i biurowe. Na najwyższych piętrach znajdują się dwupoziomowe apartamenty z widokiem na panoramę Warszawy.

Słoneczna Polana

Międzylesie, ul. Dzięcieliny 3

Zakończenie budowy: 2 kw. 2000 r.

Słoneczna Polana to nowoczesny, 3-piętrowy kompleks mieszkaniowy wybudowany w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W „Słonecznej Polanie” powstało 97 mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Budynek ma własny dziedziniec i jako jeden z nielicznych w Warszawie w tamtym czasie, podziemny garaż. Inwestycja stanowiła odpowiedź na oczekiwania rodzin poszukujących spokojnego mieszkania na przedmieściach Warszawy oraz jakości za rozsądną cenę.

SlonecznaPolana_02_m.jpg SlonecznaPolana_11_m.jpg polana.PNG
Pod_Orlem_10_kadrowane.jpg Pod_Orlem_10_m.jpg orl3.PNG orl2.PNG orl.PNG

Rezydencja Pod Orłem

Warszawa, ul.Bukowińska 24 A

Zakończenie budowy: 2 kw. 1999 r.

„Rezydencja Pod Orłem” była pierwszą inwestycją w Polsce, która spełniała europejskie standardy inwestycji apartamentowej. W budynku już przed blisko 20-laty ECO-Classic zdecydował się na realizację centralnej recepcji, siłowni, basenu i trzypoziomowego garażu podziemnego. Charakterystyczna bryła „Rezydencji Pod Orłem” do dziś stanowi jedną z dominant Mokotowa, a jej mieszkania i apartamenty - synonim wysokiej jakości i komfortu.

Rezydencja Canaletto

Warszawa, ul. Panieńska 7 i 9

Zakończenie budowy: 2 kw. 1995 r.

Rezydencja Canaletto to pierwsza inwestycja  dewelopera ECO-Classic. Pierwszy apartamentowy budynek w Warszawie. Powstał niemal w ścisłym centrum stolicy, niedaleko Alei Solidarności, jednej z głównych ulic miasta, a jednocześnie w zielonej i spokojnej części Warszawy. Apartamentowiec sąsiaduje z Parkiem Praskim, a z okien apartamentów rozciąga się piękny widok na Wisłę i warszawskie Stare Miasto.

W wysokim na 8 pięter budynku mieści się centralna recepcja oraz podziemny garaż, który w tych czasach był rzadkością. Na parterze znajdują się lokale użytkowo-handlowe.

Canaletto_01.jpg Canaletto_03.jpg Canaletto_04.jpg Canaletto_08.jpg Canaletto_09.jpg