Akceptuję i przechodzę do serwisu
Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty, podczas kontaktu związanego z zapytaniem dotyczącym oferty, podczas wstępnej rezerwacji nieruchomości lub w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są:
  „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  oraz spółki celowe powołane przez w/w spółkę do realizacji poszczególnych inwestycji:
  - „Invest-Bud I” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „Obrzeżna 11” sp. z o. o. w Warszawie- (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „Cedrowa” sp. z o. o. w Warszawie -,(02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „Przy Arsenale” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „Moja Północna” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  dalej wspólnie jako ADO.
  ADO realizują wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotów z Grupy ECO-Classic sp. z o. o. oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty z w/w Grupy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez ADO:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
  • w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą:
  • przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją nieruchomości;
  • przetwarzane i przechowywane w w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;
  • przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres eco-classic@grupa-eco.pl
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  • niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty lub do dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości;
  • w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.
 • Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO ustalili, że:
  • obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  • za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.
  • ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl

Uzgodnienia ADO mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.


Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

Lokal użytkowy 233m2 Warszawa ul. Obrzeżna 1C

Lokal znajduje się w inwestycji Osiedle "Hubertus” położonym przy ulicy Obrzeżnej na warszawskim Mokotowie, w rejonie Służewca Biurowego w odległości 800 m od centrum handlowego Galeria Mokotów.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się przystanki autobusowe. Do stacji metra Wilanowska oraz Służew można dojechać w ok. 10 min. Najbliższe linie tramwajowe znajdują się przy ul. Wołoskiej.

Prezentowany lokal usługowy sąsiaduje z wieloma innymi dobrze prosperującymi punktami handlowymi i usługowymi oraz z nowoczesnymi osiedlami wielorodzinnymi.

Inwestycja została zrealizowana przez dewelopera ECO-Classic Sp. z o.o. i oddana do użytkowania w 2 kw. 2016 r.

 

Lokal jest na trzech poziomach i jest wykończony.

Wysokość do sufitu podwieszanego to 300 cm.


Cena lokalu za m2 - 7 088 PLN/netto

Cena całkowita - 1 650 000 PLN/netto

 

Więcej informacji dotyczących oferty pod T: 22 380 11 11

Lokal użytkowy 99,64 m2 Warszawa ul. Obrzeżna 1 F

Lokal znajduje się w inwestycji „Osiedle Hubertus” położonym przy ulicy Obrzeżnej na warszawskim Mokotowie, w rejonie Służewca Biurowego w odległości 800 m od centrum handlowego Galeria Mokotów.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się przystanki autobusowe. Do stacji metra Wilanowska oraz Służew można dojechać w ok. 10 min. Najbliższe linie tramwajowe znajdują się przy ul. Wołoskiej.

Prezentowany lokal usługowy sąsiaduje z wieloma innymi dobrze prosperującymi punktami handlowymi i usługowymi oraz z nowoczesnymi osiedlami wielorodzinnymi.

Inwestycja została zrealizowana przez dewelopera ECO-Classic Sp. z o.o. i oddana do użytkowania w 2 kw. 2016 r.

 

Lokal do wykończenia.

Wysokość do sufitu podwieszanego to 300 cm.

Cena lokalu za m2 - 6 925 PLN/netto

Cena całkowita – 690 000 PLN/netto

 

Więcej informacji dotyczących oferty pod T: 22 380 11 11.

 

Lokale użytkowe w Wolnym Mieście Gdańsk ul. Cedrowa 27

Osiedle jest budowane przy ulicy Cedrowej 27 w Gdańsku. W planach zabudowy istnieje główna ulica, wolna od ruchu kołowego, wzdłuż której przewidziano szereg lokali usługowych i handlowych, zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkańców. Miejsca mogące służyć jako sklepy, poczta, sale fitness, gabinety odnowy biologicznej, ośrodki edukacyjne czy też kawiarenki.

 

ECO-Classic zaprasza do zapoznania się z szeroką ofertą sprzedaży lokali usługowych w tej inwestycji. W ofercie znajdują się równiez lokale w budynkach oddanych do użytkowania.

Powierzchnie dostępnych lokali: 35 m2 - 77 m2, ceny od 5 460 do 6 090 PLN netto/m2.

 

Więcej informacji dotyczących oferty M: 602 444 474 oraz T: 58 728 49 49

Lokal gastronomiczny 240,70 m2 ul.Obrzeżna 1 B Warszawa

Lokal gastronomiczny znajduje się w inwestycji Osiedle "Hubertus” położonej przy ulicy Obrzeżnej 1 B na warszawskim Mokotowie, w rejonie Służewca Biurowego w odległości 800 m od centrum handlowego Galeria Mokotów.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się przystanki autobusowe. Do stacji metra Wilanowska oraz Służew można dojechać w ok. 10 min. Najbliższe linie tramwajowe znajdują się przy ul. Wołoskiej.

Prezentowany lokal gastronomiczny sąsiaduje z wieloma innymi dobrze prosperującymi punktami handlowymi i usługowymi oraz z nowoczesnymi osiedlami wielorodzinnymi.

Inwestycja została zrealizowana przez dewelopera ECO-Classic Sp. z o.o i oddana do użytkowania w 2 kw. 2016 r.

Lokal z przeznaczeniem gastronomicznym w pełni wykończony, przygotowany technicznie, wentylacja, wysoki standard wykończenia i wyposażenia.

Cena lokalu za m2 - 11 176 PLN/netto

Cena całkowita - 2 690 000 PLN/netto

Więcej informacji dotyczących oferty pod T: 22 380 11 12 i 22 380 11 11.

Zostaw swój numer

Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia oferty.

Interesuje mnie inwestycja w mieście: