I accept and continue
Informacje dotyczące danych osobowych ? informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty, podczas kontaktu związanego z zapytaniem dotyczącym oferty, podczas wstępnej rezerwacji nieruchomości lub w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są:
  ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  oraz spółki celowe powołane przez w/w spółkę do realizacji poszczególnych inwestycji:
  - ?Invest-Bud I? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - ?Obrzeżna 11? sp. z o. o. w Warszawie- (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - ?Cedrowa? sp. z o. o. w Warszawie -,(02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - ?Przy Arsenale? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - ?ECO 15? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  dalej wspólnie jako ADO.
  ADO realizują wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotów z Grupy ECO-Classic sp. z o. o. oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty z w/w Grupy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez ADO:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
  • w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą:
  • przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją nieruchomości;
  • przetwarzane i przechowywane w w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;
  • przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą ? przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres eco-classic@grupa-eco.pl
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  • niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty lub do dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości;
  • w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.
 • Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO ustalili, że:
  • obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  • za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.
  • ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl

Uzgodnienia ADO mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.


Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Awards and distinctions for Eco-Classic

Awards and distinctions for Eco-Classic

The high quality of Eco Classic’s apartments and its reliability as a property developer have been acknowledged with awards and distinctions, securing it high ranking positions in influential media.

 

The following are among the most important awards:

- 2010: our new luxury residential property – the “TRIO” condominium developed in Warsaw – was awarded two prestigious titles: Best Residential Development and TOP Builder.

- 2010: Eco Classic came fifth in the Dziennik Gazeta Prawna newspaper’s list of the banks’ favorite business clients, leaving behind such companies as LC Corp, BRE Locum, Ronson and Echo Investment;

- 2006: Eco Classic was voted fourth in the New House and Apartment Residents Popularity Contest, in the property developer reliability category;

- 2005 Eco Classic came second in the national property developer ranking by the “Rzeczpospolita” daily newspaper;

And here is the complete list of distinctions and awards bestowed on our company:

2015:

• Wolne Miasto Residential Area named one of the most interesting housing developments in the Gazeta Finansowa weekly magazine’s ranking.

• TRIO Apartamenty [Condominium], Hubertus and Wolne Miasto residential areas qualified to enter the second stage of the Ministry of the Environmental Protection project competition: Concept of space in the category of multifamily housing.

• Wolne Miasto and Kępa Redłowska developments commended with the “Mieszkanie Roku 2014/15” [“Apartment of the year 2014/15”] title.

2014:

•Hubertus named family-friendly.

In a questionnaire by the Metro daily, parents living in Warsaw’s new residential areas considered the space arrangements and children playgrounds in the Hubertus housing area to be children-friendly.

•ECO-Classic is the first property developer in Poland to be awarded the “Firma na pTAK” [“Bird-friendly company”] title.

• ECO-Classic housing developments in Warsaw and Gdańsk – bird-friendly housing estates.

An award granted by the Ptaki Polskie [Polish Birds] Association in recognition of ECO-Classic’s responsible management of natural resources, contribution to natural environment protection and of its concern for protection of the biological versatility of the plant and animal life, in particular of birds dwelling in the areas belonging to the property developer.

2013:

•ECO-Classic is honored with the “Art-Friendly Company” title in the popularity listing of the Art&Business magazine.

The jury composed of artists, business people and journalists appreciated the property developer’s involvement in promotion and support of cultural and artistic activities.

2012:

•ECO-Classic among the 50 best residential developers in Central and Eastern Europe in the CIJ Journal magazine’s “TOP 50 Since the Crisis. CEE TOP Residential Developers: 2008-2012” report.

•TRIO Apartamenty [Condominium] listed among “The most interesting property developments in 2012” in the special report by Home&Market, Gentleman and Gazeta Finansowa paper.

•ECO-Classic nominated to the BEST RESIDENTIAL DEVELOPER title in the CEE CIJ Residential Awards contest.

•TRIO Apartamenty and Kępa Redłowska residential developments nominated to the BEST LUXURY MULTIFAMILY DEVELOPMENT title for buildings completed in 2010-2012, in the CEE CIJ Residential Awards competition.

And here is the complete list of distinctions and awards bestowed on our company:
Wolne-Miasto---Najlepsza-Inwestycja---Trojmiasto.jpg DSC_0035.jpg DSC_0114.jpg DSC_0016.jpg IMG_1430m.jpg IMG_1365m.jpg nagrody1.PNG nagrody.PNG nagrody_eco2.PNG nagrody_eco1.PNG nagrody_eco.PNG

Other awards

2011:

•ECO-Classic among the best Polish property developers in the “Najlepszy Deweloper 2011” [“2011 Best Residential Developer”] Special Report by Home&Market, Gentleman and Gazeta Finansowa magazines.

•TRIO Apartamenty honored in the “Najbardziej Prestiżowy Adres Warszawy” [“The Most Prestigious Address in Warsaw”] Special Report by Home&Market, Gentleman and Gazeta Finansowa magazines.

•ECO-Classic among the best European residential developers in 2000-2010, according to the report by CIJ Journal “TOP 50 Residential Developers in CEE: 2000-2010”.

2010:

•ECO-Classic comes fifth in the banks’ favorite property developer clients’ listing by the Dziennik Gazeta Prawna newspaper.

•TRIO Apartamenty wins the CIJ Award 2010 competition and is awarded the title of “BEST RESIDENTIAL DEVELOPMENT 2010”.

•TRIO Apartamenty is one of the winners of the TOP Builder 2011 competition and is bestowed with the TOP Builder statuette in the “Construction Projects” category.

2006:

•ECO-Classic wins the fourth place in the Reliability category among property developers who delivered over 400 apartments in 2003-2005, in the third edition of the Residents of New Houses and Apartments popularity voting.

2005:

•ECO-Classic takes the second place in the National Ranking of Property Developing Companies by the “Rzeczpospolita” newspaper.

2003:

•ECO-Classic honored in the Most Beautiful Building in Ursynów competition. The developer receives the 2002 Złoty Żuraw [“Golden Crane”] statuette for the construction project at 20 Wąwozowa street.

This page uses cookie technology for statistics and to help deliver content-specific information to you.